Så förbereder du inför klassåterträffen

När det kommer till att få ihop en lyckad och uppskattad klassåterträff gäller det att vara förberedd. Om du är bland de som är med och arrangerar och planerar återträffen finns några knep som gör det hela lite lättare.

Få fram information om alla

För att se till att allt flyter på bra och att du är väl förberedd är det viktigt att du får fram information om alla som ska komma. Så att du sedan kan anpassa återträffen så gott som möjligt efter allas önskemål och krav. Ett bra sätt att få fram information är genom att använda ett enkätverktyg och sedan skicka enkäten till alla som ska komma. De kan då svara på vad de skulle föredra för aktiviteter eller mat på återträffen och ifall någon har någon allergi eller andra dietkrav ni måste anpassa er efter. Du kan då också få hjälp med att hitta på roliga aktiviteter för alla gäster eller något roligt tema. Kreativa men enkla klädteman brukar ofta gå hem på klassåterträffar då alla genast får något att prata om.

Se till att alla känner sig välkomna

Det är viktigt att komma ihåg att skoltiden kanske inte var en positiv tid i allas liv. Se därför till att du inte lämnar någon utanför på återträffen. Gör allt du kan för att alla ska känna sig välkomna och önskade på festen. Prata med alla personligen innan festen för att försäkra dig om att alla känner sig trygga i att komma på återträffen. I skolan var alla unga och ibland tänkte man sig inte för. Vissa kan ha känt sig utsatta och ensamma, till och med mobbade, av de andra klasskamraterna. Det är särskilt viktigt att de känner att resterande klasskamrater vill att de ska komma på återträffen, att de vill träffas igen och kanske till och med be om ursäkt. Givetvis händer sådant inte i alla klasser, men ha det i åtanke.