Bordsplacering eller inte på klassåterträffen?

Frågan om man ska ha bordsplacering eller inte återkommer sannolikt varje gång man antar utmaningen att anordna en större fest. En tumregel är att man vanligtvis har bordsplacering vid formellare fester, som ett bröllop eller en 50-årsfest, medan man i mindre formella sammanhang kan välja själv. Fördelen med att ha en bordsplacering är naturligtvis att man kan ta hänsyn till vilka personer som bör sitta bredvid varandra (och inte), och att man kan se till att blanda personer från olika sällskap eller olika sidor av släkten. Vid en klassåterträff kanske det snarare handlar om att man vill blanda de olika ”klickar” som brukade umgås under skoltiden. Om man har bordsplacering eller inte på en klassåterträff handlar därför kanske i grunden om vad syftet med klassåterträffen är – vill man låta gästerna välja vilka de umgås med under kvällen, och således låta klassen återgå till sina forna grupperingar (eftersom detta är vad som med största sannolikhet kommer att hända) eller vill man att alla ska lära känna någon de kanske inte umgicks så mycket med i skolåldern i vuxen ålder? Det går att argumentera för båda valen, och det är därför upp till arrangören av återträffen att bestämma sig.wedding-785355_960_720

Om man bestämmer sig för att ha bordsplacering, kan man välja att förhålla sig till de regler kring bordsplacering som vett och etikett föreskriver, eller strunta i dem. Enligt bordsplaceringens grundregler ska till exempel mannen alltid ha sin bordsdam på höger sida, och man delar alltid på gifta par. Idag, med något moderniserade regler, kan två kvinnor eller två män också sitta bredvid varandra, och man räknar sambor eller människor som har varit i ett långt förhållande som gifta. För att man ska kunna planera bordsplaceringen måste man dock ha bord att planera utifrån. Du hittar bord och alla andra möbler du behöver för en återträff på Furniturebox.se.

Om man bestämmer sig för att inte ha en bordsplacering kan man istället leka en lek i början av återträffen för att bestämma var alla ska sätta sig. Detta fungerar också som ett bra sätt att bryta isen, vilket kan vara behövligt när majoriteten av gästerna inte träffat varandra på många år.